Значення слова

Іменник
прямокутник

Множина

Іменник rectangle у множині: rectangles

Приклади вживання

golden rectangle — золотий прямокутник
A rectangle is a quadrilateral with four right angles. — Прямокутник — це чотирикутник з чотирма прямими кутами.
The approximate width of the rectangle was about 0.75 kilometres. — Приблизна ширина прямокутника становила близько 0,75 кілометрів.
Both rectangles have a random size, shape, and position on the slide. — Обидва прямокутники мають випадковий розмір, форму та положення на слайді.
The red rectangle represents the boldness of the nation’s heroes, and their willingness to sacrifice their every drop of blood in defence of their country. — Червоний прямокутник уособлює сміливість героїв нації та їхню готовність пожертвувати кожною краплею крові для захисту своєї країни.
It is a rectangle with rounded corners and surrounded by walls approximately 1.22 metres high called the boards. — Це прямокутник із закругленими кутами, оточений стінами заввишки 1,22 метра, що називаються бортами.

Див. також: Назви геометричних фігур англійською мовою.

Поділитись публікацією: