Значення слова

Дієслово
виправляти
випрямляти
ректифікувати
очищати
покращувати

Приклади вживання

They agreed to rectify the inaccuracies. — Вони погодились виправити неточності.
Joan tries to rectify the situation. — Джоан намагається виправити ситуацію.
It’s a maintenance task performed to identify, isolate, and rectify a fault. — Це завдання з технічного обслуговування, яке виконується для виявлення, ізолювання та усунення несправності.

Поділитись публікацією: