Значення слова

Дієслово
викуповувати
спокутувати
позбавляти
рятувати
відшкодовувати
виплачувати

Приклади вживання

It’s a collective investment scheme that can issue and redeem shares at any time. — Це схема колективного інвестування, яка дозволяє випускати та викуповувати акції в будь-який час.
A coupon is a ticket or document that can be redeemed for a financial discount or rebate when purchasing a product. — Купон — це квиток або документ, який можна обміняти на фінансову знижку або знижку при придбанні товару.
Miles accumulated in the program allow members to redeem tickets, upgrade service class or obtain free or discounted car rentals, hotel stays, or other products and services through partners. — Милі, накопичені в програмі, дозволяють учасникам викупати квитки, підвищувати клас обслуговування або отримати безкоштовну або пільгову оренду автомобілів, проживання в готелях чи інші товари та послуги через партнерів.

Поділитись публікацією: