Значення слова

Іменник
біженець
утікач

Множина

Іменник refugee у множині: refugees

Приклади вживання

refugee camp — табір біженців
the United Nations High Commissioner for Refugees — Верховний комісар ООН у справах біженців
World Refugee Day — Всесвітній день біженців
I think they are refugees. — Я думаю, що це біженці.
Many refugees are unemployed. — Багато біженців є безробітними.
This war generated a new wave of Palestinian refugees. — Ця війна породила нову хвилю палестинських біженців.
Refugees are often more susceptible to illness for several reasons, including a lack of immunity to local strains of malaria and other diseases. — Біженці часто більш сприйнятливі до хвороб з кількох причин, включаючи відсутність імунітету до місцевих штамів малярії та інших захворювань.

Поділитись публікацією: