Значення слова

Дієслово
відмовлятися
відмовляти
відмовити

Іменник
сміття
рештки
покидьки

Приклади вживання

Jack refuses to pay. — Джек відмовляється платити.
I refuse to be lonely. — Я відмовляюся бути самотнім.
Why does he refuse to go? — Чому він відмовляється йти?
We can’t refuse. — Ми не можемо відмовитися.
How can I refuse? — Як я можу відмовитися?
That’s an offer I couldn’t refuse. — Це пропозиція, від якої я не міг відмовитися.
Will your partner refuse to pay? — Ваш партнер відмовиться платити?
They refused to sign this contract. — Вони відмовились підписувати цей контракт.
My brother refused to invest his money. — Мій брат відмовився вкладати свої гроші.
My father refused to lend me this money. — Батько відмовився позичити мені ці гроші.
In the past, refuse was simply left in piles or thrown into pits. — Раніше сміття просто залишали купами чи кидали у ями.

Поділитись публікацією: