Значення слова

Іменник
район
область
регіон
край
ділянка
земля
простір

Множина

Іменник region у множині: regions

Приклади вживання

autonomous region — автономна область
geographical region — географічний регіон
historical region — історична область
The region covers an area of 3001.95 km2. — Область займає площу 3001,95 км2.
Transylvania is a historical region that is located in central Romania. — Трансільванія — історичний регіон, розташований у центральній частині Румунії.
This region was created in 1994 and was adopted for statistics purposes from 1999. — Цей регіон був створений у 1994 році і був прийнятий для статистичних цілей з 1999 року.
Punjab is a geopolitical, cultural, and historical region in South Asia, specifically in the northern part of the Indian subcontinent, comprising areas of eastern Pakistan and northern India. — Пенджаб — геополітичний, культурний та історичний регіон у Південній Азії, зокрема в північній частині Індійського субконтиненту, що включає райони Східного Пакистану та Північної Індії.

Поділитись публікацією: