Значення слова

Прикметник
регіональний
районний
обласний
місцевий

Приклади вживання

regional cuisine — регіональна кухня
regional economics — регіональна економіка
regional language — регіональна мова
regional lockout — регіональне блокування
regional policy — регіональна політика
regional science — регіоналістика
The first Bangsamoro regional elections are to be held in 2022. — Перші регіональні вибори в Бангсаморо мають відбутися у 2022 році.
A secondary objective was to promote regional peace and stability based on the rule of law and the principle of the United Nations charter. — Другою метою було сприяння регіональному миру та стабільності на основі верховенства права та принципу Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Поділитись публікацією: