Значення слова

Дієслово
вивертати
відригувати
ринути назад

Приклади вживання

Some cats, particularly longhaired cats, occasionally regurgitate hairballs of fur that have collected in their stomachs. — Деякі коти, особливо довгошерсті, зрідка відригують волосяні кульки, що зібралися в їхньому шлунку.
The dog may regurgitate partially digested food for the puppies. — Собака може відригувати частково перетравлену їжу для цуценят.
Worker termites chew and digest cellulose, and then regurgitate it to share with other termites in the colony. — Робочі терміти жують і перетравлюють целюлозу, а потім відригують її, щоб поділитися з іншими термітами в колонії.

Поділитись публікацією: