Значення слова

Іменник
підкріплення
укріплення
підсилення
арматура

Множина

Іменник reinforcement у множині: reinforcements

Приклади вживання

reinforcement learning — навчання з підкріпленням
The concept of using fibers as reinforcement is not new. — Концепція використання волокон як армування не нова.
Many reinforcement learning algorithms use dynamic programming techniques. — Багато алгоритмів навчання з підкріпленням використовують методи динамічного програмування.
The walls are infilled with granular soil, with or without reinforcement, while retaining the backfill soil. — Стіни засипають зернистим ґрунтом, з армуванням або без нього, зберігаючи засипний ґрунт.
A sound reinforcement system is the combination of microphones, signal processors, amplifiers, and loudspeakers. — Система звукопідсилення — це комбінація мікрофонів, процесорів сигналів, підсилювачів і гучномовців.
German General Staff hoped to win a decisive victory before American reinforcements could impact the war. — Німецький генеральний штаб сподівався здобути вирішальну перемогу, перш ніж американські підкріплення зможуть вплинути на війну.

Поділитись публікацією: