Значення слова

Прикметник
релевантний
доречний

Приклади вживання

the most relevant search results — найбільш релевантні результати пошуку
In a general sense, a glossary contains explanations of concepts relevant to a certain field of study or action. — У загальному розумінні глосарій містить пояснення понять, що стосуються певної галузі дослідження чи дії.

Поділитись публікацією: