Значення слова

Дієслово
звільняти
полегшувати
зменшувати
розряджати
заспокоювати

Приклади вживання

We decided to relieve them. — Ми вирішили звільнити їх.
People often use laughter and play to relieve their fear, pain, and stress. — Люди часто використовують сміх і гру, щоб позбутися страху, болю і стресу.
Strepsils throat lozenges are used to relieve discomfort caused by mouth and throat infections. — Пастилки для горла Strepsils використовуються для полегшення дискомфорту, викликаного інфекціями ротової порожнини та горла.
It’s a type of pharmaceutical drug that is used to relieve nasal congestion. — Це різновид фармацевтичного препарату, який використовується для полегшення закладеності носа.
It can relieve the pain of pleurisy. — Він може полегшити біль при плевриті.
Euthanasia is the practice of intentionally ending a life to relieve pain and suffering. — Евтаназія — це практика навмисного припинення життя, щоб полегшити біль і страждання.

Поділитись публікацією: