Значення слова

Іменник
релігія
віросповідання
віра
культ

Множина

Іменник religion у множині: religions

Приклади вживання

Abrahamic religions — Авраамічні релігії
monotheistic religion — монотеїстична релігія
I don’t belong to any religion. — Я не належу до жодної релігії.
The state religion of Egypt is Islam. — Державною релігією Єгипту є іслам.
Christianity is the predominant religion in Malta. — Християнство є домінуючою релігією на Мальті.
How can you describe this religion? — Як ви можете описати цю релігію?
The Constitution guarantees freedom of religion. — Конституція гарантує свободу віросповідання.
The correlation between wealth and religion has been subject to academic research. — Співвідношення між багатством і релігією було предметом академічних досліджень.
Romania is a secular state, and it has no state religion. — Румунія є світською державою, і в ній немає державної релігії.

Поділитись публікацією: