Значення слова

Прикметник
релігійний
набожний
культовий
сумлінний

Приклади вживання

religious persecution — релігійне переслідування
religious war — релігійна війна
She’s a deeply religious person. — Вона глибоко релігійна людина.
He has a head full of religious dogma. — У нього голова, повна релігійних догм.
These texts are related to a religious tradition. — Ці тексти пов’язані з релігійною традицією.

Поділитись публікацією: