Значення слова

Дієслово
лишатися
залишатися
зберігатися
перебувати
проживати

Іменник
залишок
інше

Приклади вживання

Most of these crimes remained unsolved. — Більшість цих злочинів залишились нерозкритими.
Our detectives remain vigilant. — Наші детективи залишаються пильними.
All charges were subsequently dropped and the case officially remains unsolved. — Згодом усі звинувачення були зняті, і справа офіційно залишається нерозкритою.
I shall remain here all summer. — Я залишусь тут на все літо.
They all stood up, but he remained sitting. — Ми всі встали, а він залишився сидіти.
You have the right to remain silent. — Ви маєте право мовчати.
61 days remain until the end of the year. — До кінця року залишається 61 день.

Поділитись публікацією: