Значення слова

Дієслово
переробляти

Іменник
переробка
римейк
рімейк

Приклади вживання

film remake — фільм-рімейк
A remake is a film or television series based on an earlier produced work. — Рімейк — це фільм або телесеріал, заснований на раніше створеному творі.
It’s a remake of the 1998 game of the same name. — Це рімейк однойменної гри 1998 року.

Поділитись публікацією: