Значення слова

Іменник
наслідки
відгук
відлуння
відбій
вплив

Приклади вживання

He faces the repercussions of this case. — Він стикається з наслідками цієї справи.
These stereotypes have mainly negative repercussions for Americans of East Asian descent. — Ці стереотипи мають переважно негативні наслідки для американців східно-азіатського походження.
They can’t see the repercussions their actions have on the other side of the world. — Вони не бачать наслідків, до яких призводять їхні дії на іншому кінці світу.
This has severe repercussions. — Це має серйозні наслідки.
He was aware of the potential repercussions of his civil disobedience. — Він усвідомлював потенційні наслідки своєї громадянської непокори.

Поділитись публікацією: