Значення слова

Дієслово
перефразувати

Приклади вживання

Let me rephrase it. — Дозволь мені перефразувати це.
The original statement was rephrased. — Початкове твердження було перефразовано.
This definition may be rephrased. — Це визначення може бути перефразовано.
You can rephrase your question. — Ви можете переформулювати своє запитання.

Поділитись публікацією: