Значення слова

Іменник
придушення
репресія
стримування

Приклади вживання

Stalinist repressions — Сталінські репресії
Systemic and violent political repression is a typical feature of dictatorships, totalitarian states and similar regimes. — Системні та жорстокі політичні репресії є типовою рисою диктатур, тоталітарних держав та подібних режимів.
He criticized financial repression. — Він критикував фінансові репресії.
We are against these repressions. — Ми проти цих репресій.

Поділитись публікацією: