Значення слова

Дієслово
бути схожим
нагадувати

Приклади вживання

Both boys resemble their father. — Обидва хлопчики схожі на свого батька.
This valley resembles a human profile when viewed from the air. — Ця долина нагадує людський профіль, якщо дивитись з повітря.
The finished acrylic painting can resemble a watercolor. — Готовий акриловий розпис може нагадувати акварель.
Although the soup is named after Manchuria it does not resemble any that is normally found in the cuisines of the region. — Незважаючи на те, що суп названий на честь Маньчжурії, він не схожий на жоден з тих, які зазвичай можна зустріти в кухнях регіону.
They somewhat resemble octopuses. — Вони чимось нагадують восьминогів.

Поділитись публікацією: