Значення слова

Іменник
резиденція
домівка
проживання
місцеперебування

Множина

Іменник residence у множині: residences

Приклади вживання

residence permit – посвідка на тимчасове проживання
A residence is a place where people reside. – Резиденція – це місце, де проживають люди.
A person can only have one primary residence at any given time, though they may share the residence with other people. – Особа може мати лише одне основне місце проживання в будь-який момент часу, хоча вона може ділити місце проживання з іншими людьми.
From 1931 to 2004, it was the residence of Nobuhito, Prince Takamatsu and his spouse, Kikuko, Princess Takamatsu. – З 1931 по 2004 рік це була резиденція Нобухіто, принца Такамацу та його дружини Кікуко, принцеси Такамацу.
The Deerfield Residence is the official residence of the United States Ambassador to Ireland. – Резиденція Дірфілд — офіційна резиденція посла США в Ірландії.
The White House is the official residence and workplace of the president of the United States. – Білий дім є офіційною резиденцією і робочим місцем президента Сполучених Штатів.

Поділитись публікацією: