Значення слова

Прислівник
ввічливо
шанобливо

Приклади вживання

Respectfully, I have to disagree.. — При всій повазі, я мушу не погодитися…
He was respectfully received by the Amir ul-Umara. — Він був ввічливо прийнятий Аміром уль-Умара.
Today, the term is used as a way to respectfully address women of any social rank. — Сьогодні цей термін використовується як спосіб шанобливого звернення до жінок будь-якого соціального рангу.

Поділитись публікацією: