Значення слова

Прикметник
відповідний
дбайливий

Приклади вживання

These are the most popular given names in the United States for each respective year in the 1980s. — Це найпопулярніші імена в США для кожного відповідного року у 1980-х.
Each class creates a separate folder in the respective user’s Drive. — Кожен клас створює окрему папку на Диску відповідного користувача.
They serve as the chief spokespersons for their respective political parties holding the majority and the minority in the United States Senate. — Вони виконують обов’язки головних речників своїх політичних партій, що мають більшість та меншість у Сенаті Сполучених Штатів.
Two countries have respective embassies in each other’s capitals. — Дві країни мають відповідні посольства в столицях одна одної.

Поділитись публікацією: