Значення слова

Іменник
перепочинок
відстрочка

Дієслово
давати відстрочку
давати перепочинок

Приклади вживання

We are open at this time and welcome you to come and find respite here. — Ви відкриті у цей час і запрошуємо вас прийти і знайти тут перепочинок.
It’s a respite from work. — Це перепочинок у роботі.
Carlyle wrote it in seven weeks as a respite from the harassing labor of writing Cromwell. — Карлайл написав її за сім тижнів, щоб перепочити від важкої роботи над Кромвелем.

Поділитись публікацією: