Значення слова

Іменник
відповідь
реакція
відгук
взаємне почуття

Множина

Іменник response у множині: responses

Приклади вживання

immune response — імунна відповідь
response spectrum — спектр відгуку
response time — час відгуку
Somebody else might choose a different response. — Хтось інший може вибрати іншу відповідь.
I got many more responses than I expected. — Я отримав набагато більше відповідей, ніж очікував.
It’s an interval between the requests and the time to wait for a response. — Це інтервал між запитами та часом очікування відповіді.
It was an organism’s immediate response to a change in its environment. — Це була негайна реакція організму на зміну навколишнього середовища.

Поділитись публікацією: