Значення слова

Іменник
відповідальність
обов’язок
платоспроможність

Множина

Іменник responsibility у множині: responsibilities

Приклади вживання

collective responsibility — колективна відповідальність, кругова порука
moral responsibility — моральна відповідальність
Responsibility Assignment Matrix — матриця розподілу відповідальності
social responsibility — соціальна відповідальність
It isn’t my responsibility. — Це не моя відповідальність.
Maria has a lot of responsibilities. — У Марії багато обов’язків.
The theory of decreasing responsibility is a life insurance philosophy that holds that individual financial responsibilities rise and then decline over the course of a lifetime and that life insurance amounts should reflect those changes. — Теорія зменшення відповідальності — це філософія страхування життя, яка стверджує, що індивідуальні фінансові зобов’язання зростають, а потім зменшуються протягом усього життя, і що суми страхування життя повинні відображати ці зміни.
Their advanced position and limited defensive responsibilities mean forwards normally score more goals on behalf of their team than other players. — Їхня висунута вперед позиція та обмежені оборонні обов’язки означають, що форварди зазвичай забивають більше голів для своєї команди, ніж інші гравці.

Поділитись публікацією: