Значення слова

Іменник
повторний запуск
повторний пуск
повторний старт

Дієслово
перезавантажувати
перезапускати
знову починати

Множина

Іменник restart у множині: restarts

Приклади вживання

You do not need to restart the app. — Вам не потрібно перезапускати програму.
On 28 May, clubs agreed that the season would restart on 17 June. — 28 травня клуби домовилися, що сезон відновиться 17 червня.
Then my computer immediately restarted. — Потім мій комп’ютер негайно перезавантажився.
The application can restart from that point in case of failure. — Програма може перезапуститися з цієї точки у разі збою.
He tried to restart the engines. — Він спробував перезапустити двигуни.
You can stop, reset, and restart the chronograph. — Ви можете зупинити, скинути та перезапустити хронограф.

Поділитись публікацією: