Значення слова

Іменник
відродження
відновлення

Приклади вживання

Independence Day: Resurgence — «День незалежності: Відродження» (назва худ. фільму)
It was a resurgence of his career. — Це було відродженням його кар’єри.
It caused a resurgence of the Persian Empire. — Це спричинило відродження Перської імперії.
Problems inherent in the definitions used by Newton would lead to a resurgence of careful analysis and formal proof in the 19th century. — Проблеми, притаманні визначенням, які використовував Ньютон, призвели б до відродження ретельного аналізу та офіційних доказів у 19 столітті.

Поділитись публікацією: