Значення слова

Дієслово
утримувати
зберігати
лишати
залишати
підтримувати
пам’ятати

Приклади вживання

This retaining wall retains soil on the backside and water on the front side. — Ця підпорна стіна утримує ґрунт із заднього боку і воду з переднього.
A majority of newly naturalized German citizens have been allowed to retain their previous citizenship. — Більшості нещодавно натуралізованих громадян Німеччини було дозволено зберегти своє попереднє громадянство.
This process allows the fruit to retain its quality for up to a year. — Цей процес дозволяє плодам зберігати свою якість до року.
The teams were allowed to retain a maximum of 8 players and make any transfers that they saw necessary. — Командам було дозволено утримувати максимум 8 гравців та робити будь-які трансфери, які вони вважали необхідними.

Поділитись публікацією: