Значення слова

Дієслово
перенавчати
перенавчатися

Приклади вживання

This thrills Robin, because he then retrains the team in his own style. — Це захоплює Робіна, адже він потім перевчає команду у своєму власному стилі.
After working in a variety of jobs, he decided to retrain as a solicitor. — Попрацювавши на різних робочих місцях, він вирішив перекваліфікуватися на адвоката.
You have to retrain yourself. — Тобі доведеться перекваліфікуватися.

Поділитись публікацією: