Значення слова

Дієслово
відбивати
відбиватися
впливати

Приклади вживання

Choosing only materials that cause sound to reverberate, such as tile floors and hard wall surfaces, greatly increases noise levels and can prove detrimental to learning. — Вибір лише тих матеріалів, які спричиняють відлунювання звуку, таких як кахельна підлога та тверді стінові поверхні, значно підвищує рівень шуму і може виявитися шкідливим для навчання.
The gadget records a reverberated signal. — Пристрій записує сигнал, що відбивається.
His influence continues to reverberate today. — Його вплив продовжує відчуватися й сьогодні.

Поділитись публікацією: