Значення слова

Іменник
огляд
рецензія
перегляд
розгляд
перевірка
періодичне видання

Дієслово
переглядати
переглянути
перевіряти
рецензувати
розглядати

Множина

Іменник review у множині: reviews

Приклади вживання

judicial review — судовий нагляд
literature review — огляд літератури
review aggregator — агрегатор рецензій
Sarah writes book reviews. — Сара пише рецензії на книги.
I don’t write reviews as much as I used to. — Я не так часто пишу відгуки, як раніше.
We remember more when we review it over time. — Ми пам’ятаємо більше, коли переглядаємо це з часом.
Some of those reviews were negative. — Деякі з цих відгуків були негативними.
The game received mixed reviews. — Гра отримала неоднозначні відгуки.

Поділитись публікацією: