Значення слова

Іменник
ромб

Множина

Іменник rhomb у множині: rhombs

Приклади вживання

Dissection of hexagons into three rhombs and parallelograms. — Розсічення шестикутників на три ромба та паралелограми.
The rhombic icosahedron is a zonohedron made up of 20 congruent rhombs. — Ромбічний ікосаедр — це зоноедр, що складається з 20 конгруентних ромбів.
Please, draw one triangle and two rhombs. — Будь ласка, намалюйте один трикутник і два ромби.

Див. також: Назви геометричних фігур англійською мовою.

Поділитись публікацією: