Значення слова

Іменник
ромб

Множина

Іменник rhombus у множині: rhombi або rhombuses

Приклади вживання

A rhombus with right angles is a square. — Ромб із прямими кутами є квадратом.
A rhombus has all sides equal, while a rectangle has all angles equal. — У ромба всі сторони є рівними, тоді як у прямокутника всі кути є рівними.
Not every parallelogram is a rhombus. — Не кожен паралелограм є ромбом.
The central rhombus figure symbolises the rising Sun. — Центральна фігура ромба символізує сонце, що сходить.

Див. також: Назви геометричних фігур англійською мовою.

Поділитись публікацією: