Значення слова

Іменник
бунтівник
заколотник

Множина

Іменник rioter у множині: rioters

Приклади вживання

There were a lot of rioters in the street. — На вулиці було багато бунтівників.
Who are those rioters? — Хто ці бунтівники?
What did the rioter say? — Що сказав бунтівник?
The guards killed seven rioters. — Охоронці вбили семеро бунтівників.
The rioters reached the building’s doors and windows. — Бунтівники дійшли до дверей і вікон будівлі.
The first rioter entered the Capitol through the broken window. — Перший бунтівник увійшов до Капітолію через розбите вікно.

Поділитись публікацією: