Значення слова

Іменник
камінь
скеля
порода
рок
качання

Дієслово
колисати
хитати
хитатися
трясти
трястися
захитувати
заколисувати

Множина

Іменник rock у множині: rocks

Приклади вживання

alternative rock — альтернативний рок
igneous rock — магматична порода
progressive rock — прогресивний рок
rock music — рок-музика
sedimentary rocks — осадові гірські породи
They play rock music. — Вони грають рок-музику.
The proportion of silica in rocks and minerals is a major factor in determining their names and properties. — Частка кремнезему в породах і мінералах є основним фактором, що визначає їх назви та властивості.
About 65% of the Earth’s crust by volume consists of igneous rocks. — Близько 65% земної кори за об’ємом складається з магматичних порід.
The use of rock has had a huge impact on the cultural and technological development of the human race. — Використання каміння справило величезний вплив на культурний і технологічний розвиток людської раси.

Поділитись публікацією: