Значення слова

Іменник
тура
гайворон
грак
шулер

Дієслово
ошукувати

Множина

Іменник rook у множині: rooks

Приклади вживання

It’s a white rook. — Це біла тура.
It’s a black rook. — Це чорна тура.
He has only one rook. — У нього лише одна тура.
Rooks nest collectively in the tops of tall trees. — Граки гніздяться колективно у верхівках високих дерев.
Look! There is a rook on the branch! — Дивись! На гілці сидить грак!
Large groups of rooks can contribute to changes in soil properties. — Великі групи граків можуть сприяти змінам властивостей ґрунту.

Слово rook у статтях

Поділитись публікацією: