Значення слова

Прикметник
рудиментарний
елементарний
зачатковий

Приклади вживання

This muscle is unique to humans, being either rudimentary or absent in other primates. — Цей м’яз є унікальним для людини, він або є рудиментарним, або відсутній у інших приматів.
It’s a robot with rudimentary social skills. — Це робот з елементарними соціальними навичками.
This rudimentary device had a variety of functions in many cultures. — Цей елементарний пристрій виконував різноманітні функції в багатьох культурах.
He designed a rudimentary water filter. — Він розробив елементарний фільтр для води.

Поділитись публікацією: