Значення слова

Прикметник
сангвінічний
оптимістичний
життєрадісний
рум’яний

Іменник
сангіна

Приклади вживання

Sanguine is a red pigment. — Сангіна — це червоний пігмент.
There are choleric, sanguine, melancholic, and phlegmatic temperaments. — Розрізняють холеричний, сангвінічний, меланхолічний та флегматичний темпераменти.
Sanguine personality type is described primarily as being highly talkative, enthusiastic, active, and social. — Сангвінічний тип особистості описується насамперед як дуже балакучий, захоплений, активний та соціальний.

Поділитись публікацією: