Значення слова

Прикметник
запланований
рейсовий

Приклади вживання

Airlines may be scheduled or charter operators. — Авіакомпанії можуть бути регулярними або чартерними операторами.
Our train makes one scheduled twenty-minute stop. — Наш потяг робить одну заплановану двадцятихвилинну зупинку.
Currently, there are 8 scheduled airlines operating in India. — Зараз в Індії працює 8 регулярних авіакомпаній.
This is a list of people scheduled to be executed in the United States. — Це список людей, яких планують стратити в Сполучених Штатах.
It’s a list of British films that are scheduled to release in 2022. — Це список британських фільмів, випуск яких запланований на 2022 рік.
Each task is scheduled to start immediately when its prerequisites are complete. — Кожне завдання заплановано розпочати негайно після виконання його передумов.
Television shows are most often scheduled for broadcast well ahead of time and appear on electronic guides or other TV listings, but streaming services often make them available for viewing anytime. — Телевізійні шоу найчастіше плануються до трансляції завчасно і з’являються в електронних путівниках або інших телевізійних списках, але потокові служби часто роблять їх доступними для перегляду в будь-який час.

Поділитись публікацією: