Значення слова

Прикметник
науковий
учений
висококласний

Приклади вживання

scientific method — науковий метод
scientific racism — науковий расизм
scientific theory — наукова теорія
This is a great scientific achievement. — Це велике наукове досягнення.
I’m a very scientific person. — Я дуже наукова людина.
He reads scientific literature. — Він читає наукову літературу.
Her husband published more than 200 scientific papers and 120 non-scientific ones. — Її чоловік опублікував понад 200 наукових праць і 120 ненаукових.
A scientific instrument is a device or tool used for scientific purposes, including the study of both natural phenomena and theoretical research. — Науковий прилад — це пристрій або інструмент, який використовується для наукових цілей, включаючи вивчення як природних явищ, так і теоретичних досліджень.

Поділитись публікацією: