Значення слова

Дієслово
глузувати
насміхатися
глумитися

Іменник
глузування
посміховисько
їжа

Приклади вживання

They scoffed at my suggestion. — Вони глузували з моєї пропозиції.
My partner scoffed at my idea. — Мій партнер глузував з моєї ідеї.
Don’t scoff at other people’s beliefs! — Не глузуйте з переконань інших людей.
The criminals scoff at the detective’s accusations, as he has no real proof. — Злочинці глузують зі звинувачень детектива, оскільки він не має реальних доказів.
They scoffed at the idea of human flight. — Вони глузували з ідеї польоту людини.

Поділитись публікацією: