Значення слова

Іменник
сутичка
боротьба
видирання

Дієслово
боротися
видиратися
чіплятися
повзти
протискуватися
робити яєчню мішану

Приклади вживання

scramble up — дертися
It was a frantic scramble. — Це була шалена сутичка.
The purpose of the puzzle is to scramble the colours, and then restore it to its original state of having one colour per face. — Мета головоломки — перемішати кольори, а потім відновити її до початкового стану, маючи один колір на стороні.
Then was a scramble for a loose ball. — Потім була боротьба за вільний м’яч.

Поділитись публікацією: