Значення слова

Дієслово
уважно досліджувати
вивчати
розглядати
ретельно перевіряти документи

Приклади вживання

They are scrutinizing all the supplier contracts. – Вони ретельно вивчають усі контракти з постачальниками.
Business deals are then scrutinized and estimates of valuable assets – land, homes, vehicles, artwork, etc. – are made. – Потім перевіряються ділові угоди та робиться оцінка цінних активів – землі, будинків, транспортних засобів, творів мистецтва тощо.
The availability of the source code enables the user to scrutinize the measurement methodology. — Наявність вихідного коду дозволяє користувачеві детально вивчити методологію вимірювання.
Morrison noted that Clinton’s sex life was scrutinized more than his career accomplishments. — Моррісон зазначив, що статеве життя Клінтона вивчалося більше, ніж його кар’єрні досягнення.

Поділитись публікацією: