Значення слова

Іменник
море
морська вода

Прикметник
морський

Приклади вживання

by sea — морем
sea cucumber — морський огірок, голотурія
sea level — рівень моря
sea otter — калан
sea urchin — морський їжак
the Black Sea — Чорне море
the Dead Sea — Мертве море
the Mediterranean Sea — Середземне море
the Sea of Azov — Азовське море
to fly across the sea — перелетіти через море
to go to the sea — поїхати на море
to live at the sea — жити біля моря
to swim in the sea — купатися в морі, плавати в морі
The sea is very deep there. — Море там дуже глибоке.

Поділитись публікацією: