Значення слова

Прикметник
таємничий
замкнений

Приклади вживання

She’s a very secretive person. — Вона дуже замкнена людина.
Pakistan’s relationship with the United States soured in the 1990s when the US imposed sanctions because of Pakistan’s secretive nuclear development. — Відносини Пакистану зі Сполученими Штатами погіршилися в 1990-х роках, коли США ввели санкції через таємний ядерні розробки Пакистану.
The production process is secretive, with no smartphones or notebooks allowed inside the production facilities. — Виробничий процес є таємним, у виробничих приміщеннях заборонено використовувати смартфони та ноутбуки.
Hütter is a secretive musician who avoids interviews. — Хюттер — скритний музикант, який уникає інтерв’ю.

Поділитись публікацією: