Значення слова

Іменник
частина
секція
відділ
розділ
ланка
параграф
розріз
перетин
відділення

Дієслово
підрозділяти

Множина

Іменник section у множині: sections

Приклади вживання

Caesarean section — кесарів розтин
conic section — конічний перетин
rhythm section — ритмічна група (частина оркестру чи ансамблю)
section sign — символ параграфа
Sections may in turn be divided into subsections. — У свою чергу, розділи можна розділити на підрозділи.
You can see it at the beginning of a new section. — Ви можете побачити це на початку нового розділу.

Поділитись публікацією: