Значення слова

Прикметник
безпечний
надійний
впевнений
спокійний
що перебуває в надійному місці

Дієслово
гарантувати
страхувати
заручитися
закріпляти
добиватися

Приклади вживання

secure boot — безпечне завантаження
Is it secure? — Це безпечно?
Many secure transmission methods require a type of encryption. — Багато безпечних методів передачі вимагають певного типу шифрування.
These applications include secure personal data storage. — Ці додатки включають безпечне зберігання персональних даних.
It’s a free software platform for secure communication between journalists and sources. — Це безкоштовна програмна платформа для безпечного спілкування між журналістами та джерелами.
You should use a more secure password. — Ви повинні використовувати більш надійний пароль.
Data erasure offers an alternative to physical destruction and degaussing for secure removal of all the disk data. — Стирання даних пропонує альтернативу фізичному знищенню та розмагнічуванню для безпечного видалення всіх даних диска.

Поділитись публікацією: