Значення слова

Дієслово
скористатися
ухопити
підхопити
підхоплювати
захоплювати
конфіскувати
хапати
спіймати
стискувати
накладати арешт
зрозуміти

Приклади вживання

seize the day — лови день (використовуй мить, що маєш зараз)
In November 2020, the United States government seized more than $1 billion worth of bitcoin connected to Silk Road. — У листопаді 2020 року уряд Сполучених Штатів конфіскував біткоїни на суму понад 1 мільярд доларів, пов’язаних із Silk Road.
Local peasants decided to take advantage of it and seize power. — Місцеві селяни вирішили скористатися цим і захопити владу.
With this force at his disposal, he was able to seize control of the town’s government. — Маючи в своєму розпорядженні цю силу, він зміг захопити контроль над міською владою.
Germany seized Austria in the Anschluss of 1938 and demanded and received the Sudetenland region of Czechoslovakia in that same year. — Німеччина захопила Австрію під час аншлюсу 1938 року і того ж року вимагала і отримала Судетську область Чехословаччини.

Поділитись публікацією: