Значення слова

Прислівник
рідко
зрідка

Приклади вживання

It seldom rains here. — Тут рідко йде дощ.
He seldom reads news. — Він рідко читає новини.
It is seldom used nowadays. — У наш час він рідко використовується.
The flowers usually have five petals, seldom four or six. — Квітки зазвичай мають п’ять пелюсток, рідко чотири чи шість.
Most observers report that fear of the dark seldom appears before the age of 2 years. — Більшість спостерігачів повідомляють, що страх перед темрявою рідко з’являється у віці до 2 років.

Слово seldom у статтях

Поділитись публікацією: