Значення слова

Іменник
речення
фраза
вирок
судовий вирок
присуд

Дієслово
засуджувати
осуджувати
присуджувати

Множина

Іменник sentence у множині: sentences

Приклади вживання

at the end of sentence — в кінці речення
cleft sentence — розщеплене речення
compound sentence — складносурядне речення
simple sentence — просте речення
suspended sentence — умовне засудження
Complete the following sentences with an appropriate word. — Доповніть наступні речення відповідним словом.
Create a sentence to describe yourself. — Складіть речення, щоби описати себе.
Could you repeat the last sentence? — Чи не могли б ви повторити останнє речення?
Dickens is angered that in France and England, courts hand out death sentences for insignificant crimes. — Діккенс обурений тим, що у Франції та Англії суди виносять смертні вироки за незначні злочини.

Поділитись публікацією: